Vår satsning på träförädling gör att vi kan erbjuda en hög grad av flexibilitet till våra kunder. Med hjälp av våra hyvlerier kan vi snabbt ta fram en speciell profil när så behövs. Samtidigt slår vi vakt om träkunskapen inom företaget. 

Vi har två hyvlerianläggningar och en fingerskarvsanläggning. Varje brädgård har dessutom egen kapacitet för klyvning, formatsågning och exaktkapning. Med dessa resurser kan vi snabbt konfektionera trävarorna och undvika kostsamt materialspill och extra arbete för byggaren.
Vår träförädling innefattar:

* Kvalitetssortering
* Klyvning
* Längdskarvning 
* Hyvling
* Exaktkapning
* Formatsågning av skivor