Vår satsning på träförädling gör att vi kan erbjuda en hög grad av flexibilitet till våra kunder. Med hjälp av vårt hyvleri kan vi snabbt ta fram en speciell profil när så behövs. Samtidigt slår vi vakt om träkunskapen inom företaget. 

Vi har hyvlerisanläggning vid vår brädgård i Sigtuna. Varje brädgård har dessutom egen kapacitet för klyvning, formatsågning och exaktkapning. Med dessa resurser kan vi snabbt konfektionera trävarorna. Vi hjälper på så sätt byggaren att undvika kostsamt materialspill och extra arbete.
Vår träförädling innefattar:

* Kvalitetssortering
* Klyvning
* Hyvling
* Exaktkapning
* Formatsågning av skivor