Nordströms kvalitets- och miljöarbete organiseras enligt ISO-standard. Hela vårt sortiment har miljögranskats, och varje ny produkt genomgår en strikt miljö- och kvalitetsgranskning innan den tas in i sortimentet.

Vi har haft som miljömål att minska vår relativa elförbrukning med 2% per tvåårsperiod, ett mål vi lyckats överträffa. Givetvis källsorterar alla våra anläggningar sitt avfall i olika fraktioner för återvinning.

Nedan finner du Nordströms två kvalitets- och miljöpolicies. Klicka på respektive bild om du vill se den i ett större format.